Succesvolle Yuvá Milan 2019

Ondanks de stromende regen op zondag 4 augustus jl. is de geplande Yuvá Milan een succes geworden. Circa 40 personen hebben deelgenomen aan deze Hindu-jongeren bijeenkomst, waarbij samen met de aanwezigen een blik op hun sociaal- maatschappelijke toekomst is geworpen. ‘My Future’ was dan ook het thema van de middag, waarbij de moderne en traditionele relatievormen werden bediscussieerd. Samenwonen versus het traditionele Hindu huwelijk, waarom wel of niet, en nog meer aanverwante onderwerpen zijn aan de orde geweest.

Moderator, dhr. Ashish Mathoera, reeg op een voortreffelijke manier met genoeg interactie tussen publiek en panel de avond aan elkaar. Hij heeft veel expertise op het gebied van Hindu geestelijk werk in Nederland en Suriname.  Middels 6 stellingen werd aan de topics van de middag vorm gegeven, waarbij de kijk van de jongeren op de materie werd verruimd.

Ácárya Varun Mahatabsingh gaf een heldere uiteenzetting van de 13e viváh sanskár (sacrament) nl. het Hindu huwelijk, en waarom het ‘moderne’ samenwonen en het verkrijgen van kinderen geen religieuze noch duurzame zegen kent. Hij verwees naar oeroude Hindu geschriften waar tijdens de huwelijksvoltrekking meer dan 60 mantra’s gereciteerd worden om van twee harten onder toeziende zegen van de Devatá’s en familieouderen één  onlosmakelijk geheel te maken. Hij besprak ook de door ouders gestimuleerde huwelijken waarbij de familiepandit of -mulvi een bijzondere rol vervulde vanwege zijn familiesnetwerk voor het vinden van de juiste match voor een dulhá (bruidegom) of dulhin (bruid) meegenomen ganna’s zijnde astrologische aspecten.

Vanuit haar vak als psychologe gaf mw. Sila Kisoensingh aan de hand van de Bhagvad Gítá inzichtelijke voorbeelden van de rol en de plaats van het huwelijk in de 4 levensfasen bij de Sanátan Dharma. Ook de steeds groter wordende opleidingsniveaverschillen tussen jongens en meisjes en de daaruit voortvloeiende communicatiestoringen en onderlinge spanningen werden nader belicht en geanalyseerd.

Het Hindu huwelijk vanuit het Hindu spiritualisme werd diepgaander belicht door dhr. Rakesh Adhin die ook ondervoorzitter van Art of Living is. Het gegeven levensjawoord aan elkander wordt door het universum verzegeld en het gezin kan bij spirituele invulling en beleving van het verdere leven nooit stuk.

Het laatste panellid, dhr Vishal Poeran, gaf uit een breder maatschappelijk perspectief de waarde van een respectvolle relatie weer.

De aanwezigen waren positief  over de organisatie en het model van de interactieve discussieavond en zien graag een landelijke toepassing van dit model om de diverse relatievormen vanuit het Hindu perspectief nader te verdiepen en zo jongeren beter voorbereid te maken op het aangaan van duurzame liefdes- en gezinsrelaties.

OHM

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *