Zinloos gezeur over Natievorming

We zien dat zelfs de zich noemende nationale en non- etnische partij ettelijke keren met etnisch vuil hebben gesmeten en aan uittreders/ partijverlaters, zelfs die eens hun grote co- sponsor, later genoemd stuk gebruikt toiletpapier, een raciale natrap geven. Uren voor mijn terugkeer naar Nederland van vakantie en familiebezoek in Suriname rond oud en nieuwjaar, hoorde ik ene prof. Menke op de radio zeggen, dat het eurocentrisme in Suriname de natievorming tegenhoudt. Je reinste onzin is die stelling of conclusie! Zoveel honderdduizenden geboren Surinamers wonen en werken in Nederland en die moeten een deel van de Nederlandse cultuur (in casu de Nederlandse denkwijze) overnemen om in dat land te kunnen gedijen. Als we vasthouden aan onze eigen groepscultuur dan krijgen we in Suriname al heel snel hokjes gebonden of achterlijk of raciaal, door die lieden die juist de diverse etniciteit hekelen maar op het podium de raciale diversiteit in hun partij roemen, om stemmenwinst. Ik roep in herinnering dat dit typisch communistisch gezeur is tegen de Nederlandse cultuur en invloed, maar men zegt dat niet, maar noemt het dekolonisatie, welk primair een politiek begrip is. We merken dat een heleboel personen in de Surinaamse samenleving nog niet beseffen laat staan toegeven dat we als Suriname aan alle eisen van een natie voldoen. We hoeven niks meer te gaan vormen. We moeten onze natie wel steeds versterken door onderling respect en broederschap te tonen. Wat we niet snappen, moeten we niet al te gauw veroordelen. We moeten geen broederschap roepen enkel om het geld en voordelen van de ander. Dat is parasitair profiteren van een aantal politieke leeglopers. Wat we wel moeten doen is ons niet laten afschrikken als men zelfs anno heden onze moedertalen of onze cultuur minderwaardig vindt, omdat men het niet snapt. Dat is gewoon bekrompen en raciale verdeelpolitiek voeren dat men het Surinamerschap van Javanen en Hindoestanen “afpakt”, dat “dja- dja Srananmans ” en nationalisten alleen onder de Surinaamse negers en afgeleiden te vinden zijn. Ondanks protesten gaat men door. President Bouterse ziet kennelijk geen reden om te corrigeren; weshalve moet ik concluderen dat hij een etnisch-opportunistische politiek voert en met meerdere maten meet. Zelfs wordt er gezegd door een pastor dat alleen door de christelijke godsdienst aan te nemen u van uw geelzucht (Javaans) en diabetes(Hindoestaan) kunt worden genezen. De man roept op om te bekeren en als beloning zal niet hij maar Jezus u binnen een paar weken of maanden genezen van kanker, sikkelcel, diabetes enz. In zijn christelijke gemeente zijn alle rassen te vinden, schreeuwt hij van de daken. Hij stuurt ingestudeerde “papegaaien van diverse etnische pluimage” de straat op om zijn bekeringsevangelie te verkondigen. Want andere godsdiensten brengen volgens de pastor geen genezing, geluk en zaligheid.. ( Jezus Christus zal wel zeer bezorgd kijken naar de vele valse profeten die Zijn naam zo misbruiken) Ik moet de professor dus vragen wie in feite de meest raciale spelletjes speelt in Suriname, de Europese cultuur en invloed afwijst maar toch in de schoenen van de blanke man wil treden, alles beter weet en de politieke dominantie nastreeft door onderhuidse raciale politiek! Daarover nog niet genoeg gestudeerd? Het wordt hoogtijd. Een nichtje van mij dat op Adek afstudeerde, vertelde mij deze professor op de radio gehoord te hebben dat hij zijn afkomst ” gemengd” noemt en niet eens Creool is. Een heleboel durven niet hun afkomst te omschrijven laat staan te verklaren. Ze zijn “zomaar” ontstaan en weten niet welke afkomst ma of pa hadden. Ook de opsporingspolitie behoeft dringend een goede gezondheidsbril want wat gewoon Creool is wordt als gemengd aangeduid. Wat is gemengd, hoe ver komen we met die afkomstaanduiding? Acties tot een Javaanse politieke blok, Wong Jowo, werd direct zwaar gebombardeerd maar bundeling van marronpartijen met puur dorpspolitiek, of totale bundeling van alle Afro’s mag wel. Ik kan me nog herinneren dat als 2-3 Hindoestaanse splinterpartijen zouden bundelen, dat het al gauw massalablok moest gaan heten. Wie begon ermee? Dat onze natie zo verdeeld is, is vooral door de zogenaamde Linkse politici en hun “wetenschappers” te danken waaronder de schijnheilige progressieven en communisten die het slavernijverleden hardnekkig vasthouden en alsmaar tegen de voormalige kolonisator aanschoppen, om zich politiek te kunnen handhaven, ( Ze weten wel zeker, maar durven laf genoeg niet te erkennen dat China de nieuwe kolonisator van Suriname is, met hun verraad, acties, goedkeuring) 40 jaar na dato te kunnen aanschoppen. Die zien in alles negatiefs en weten in de publiciteit te blijven en de mensen tegen elkaar op te hitsen, o.a. dekolonisatie. In het hoofd van scholieren dag in dag uit inprenten dat een paar brandstichtende, rovende slaven, grote helden waren. Dan moet dat eens wel geloofd worden, weten sommigen zeker. Mijn twee kinderen hebben in Nederland waar ik als bedrijfseconoom woon en werk, nimmer tijdens hun school enige Europese negatieve beïnvloeding gemerkt of gehad. Onze geschiedenis zou door de “blauwogige” zijn geschreven, vertelde de taalkundige mevrouw Renate de Bies een paar maanden geleden aan de toehoorders en media. Dat mag niet volgens haar en we moeten zelf onze geschiedenis schrijven en nationale criminelen en politieke splijtzwammen aanhangen en hun verheerlijken en vereeuwigen. De Indianen in Suriname worden nu in toenemende mate opgehitst door een splijtzwammerige of brandstichtende Blakaman, dat Suriname van de Indianen is en dat zulks in de Wet erkend moet worden en moet opleveren dat die groep een voorkeursbehandeling moet krijgen. Daarna moet ook erkend worden dat de Blakaman de Indianen heeft helpen emanciperen en niet de blanke missionarissen, maar dat de Blakaman mede-eigenaar is van Suriname. Het zijn juist dit soort levensgevaarlijke exercities die de natie bedreigen en niet naar harmonie laat staan eenheid brengen. Heel Zuid- en Midden Amerika was duizenden jaren geleden inderdaad van de Indianen, maar die wisten niet meer dan dat hun dorp en bos hun land was. Hoezeer ze gelijke rechten hebben, vinden ze dat ze gediscrimineerd worden. Een Ingi boi uit Cassewinica heeft enorm veel gedaan om deze groep naar voren te halen en werkgelegenheid te laten verschaffen binnen de ambtenarij maar niet kunnen afleren de vinger naar anderen te wijzen over hun eigen achterstanden(lees te veroordelen ). Intussen, zolang het duurt wil iedereen een plaats en erkenning. Ook de nieuwe Chinees wil zijn een nationale vrije dag, maar houdt toch meer van zijn Chinees paspoort, zijn moederland en zijn belangen maar wekt de schijn feitelijke broederschap met andere groepen na te streven. Hun hokjespolitiek wordt wel toegestaan. Die groep speelt in op de grote zwakten van corrupte politici en ambtenaren, nietwaar meneer de president en vicepresident? Kortom, belijdt natievorming “wan Sranan” niet met de mond. Negatief etnische personen bevorderen met dat soort spel, uitlatingen en gedragingen een verscheurde natie om daarna maar te klagen en de vinger nawijzen dat we geen natie vormen. 

Luzmila Kasanradji, Nederland (luzmila_kasanradji@yahoo.com)

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *