Zinvol sparen in deze tijd

Waarom willen we sparen? We gaan sparen omdat we een doel voor ogen hebben. Wanneer we leren sparen, geeft het ons een zekerheid voor de toekomst, want het sparen gebeurt op onze eigen spaarrekening. Sparen is dus een actie van het heden gericht op de toekomst. Als we kijken naar de gevoelens en ideeën van mensen in deze tijd; hoeveel van ons kan gericht sparen als we praten over geld? Weinig! Omdat de inkomsten en de uitgaven bijna op één lijn staan of de uitgaven overstijgen de inkomsten. Het geld ontwaard. Daarom raadt men aan om het liever waardevast te investeren.

Spiritueel sparen en de gedachtewereld

Wat sparen betreft, is onze oriëntatie gericht op het materiële. Want als we over sparen horen, denken we in de eerste instantie aan geld. Hier kijken we vanuit een andere invalshoek. En we gaan dus kijken naar wat we echt kunnen verzamelen voor de toekomst, wat waardevast is. Sparen is alleen zinvol als het een zekere garantie geeft van wat er later moet komen. Niet iedereen heeft fysiek leren sparen maar het is een hele belangrijke kwaliteit voor ons als mens. Want in vergelijking met planten, dieren en de andere dingen in de natuur, verkwist de mens het meest? De natuur zoekt haar eigen balans terug en herstelt zichzelf. Zo kunnen we leren van de natuur om balans terug te vinden. De natuur vindt haar eigen manier om te regenereren. Dus niet alleen te herstellen, maar ook opnieuw te beginnen. Dit heeft alles te maken met het innerlijke sparen.

Wat is spiritueel spaarzaam zijn?

Als men spiritueel spaarzamer wordt, zal men automatisch anders omgaan met geld. Hier kunnen we twee dingen doen: we kunnen nagaan bij onszelf hoe wij onze toekomst eruit willen laten zien. Kunnen we het creëren? Kunnen we het visualiseren? We leren dat materiële support steeds meer wegvalt. Dus als we daar nog steeds ondersteuning van willen nemen, hebben we die les nog niet geleerd. Het is niet wijs om te kiezen voor dingen waardoor we verdriet en pijn gaan hebben, terwijl er daarnaast iets is wat ons veel meer kan opleveren. Spiritueel gezien begint sparen bij hoe we denken over dingen. Wat maakt ons leven zinvoller? Wat is voor ons belangrijk om de kwaliteit van het leven te verhogen? Het kan verschillen van persoon tot persoon, maar als we dieper gaan nadenken, komen we bijna allemaal op hetzelfde uit.

De kwaliteit van ons denken vertelt iets van onszelf. Gedachten zijn de grootste resource die we hebben. Het vermogen te kunnen denken is dus onze grootste asset. Een goede zakenman investeert daar waar hij ziet dat hij de hoogste winst kan behalen. Hij gaat marktonderzoek doen om te kijken wat hem meer en wat hem minder zal opleveren.  Dus die stap die men maakt om te sparen, moet ook een zijn van wijsheid en inzicht. Inzicht hebben in onze gedachtewereld is iets waarmee we aan de slag moeten gaan. We moeten niet gedreven worden door andere dingen, want anders maken we een misstap. Dus laten we nagaan: heb ik door wat ik denk? Heb ik door hoe ik denk? Heb ik door wat de kwaliteit is van mijn denken? Want hoe hoger de kwaliteit, hoe meer we kunnen sparen. Hoe lager de kwaliteit van onze gedachten, hoe meer we uitgeven in plaats van inkomsten te werven. Gedachten zijn onze grootste kracht en de hoogste kwaliteit van gedachten zijn de verheven gedachten die wij over onszelf creëren. Onszelf zien als het unieke wezen dat we zijn, dat in essentie goed is:‘Kind van God’. Deze spirituele kennis, zoals we het hier (bij de Brahma Kumaris ) studeren, brengt ons terug in dat bewustzijn over onszelf. Hoe hoger de kwaliteit van onze gedachten over onszelf, hoe hoger ons niveau, waardoor onze gedachten tegenover anderen zullen veranderen.

Zinvol sparen in connectie met de hogere Bron

Gedachten zijn niets anders dan energie. Dus het sparen is energetisch voor ons. Hoe hoger de kwaliteit van onze gedachten des te meer energie we kunnen besparen. Het gevoel dat we over iets overhouden, heeft te maken met de gedachten die we erover hebben gecreëerd. We moeten bezuinigen wat we kunnen en alleen kopen wat we echt nodig hebben. We moeten ons ‘budget’ in de gaten houden.Met welke gedachten gaan we nu onze inkopen doen?Niet iedereen kan het op dezelfde manier, maar we besparen daar waar we kunnen. Want als we blijven steken en blijven klagen, omdat we dingen die we lusten niet meer kunnen eten, voeden we verdriet. Dat gaat op onze negatieve balans.

Laten wij dus sparen op de rekening van onze hogere zelf en steeds checken hoe we ons daarbij voelen. Omdat we besparen, gaat onze zuivere trots en ons zelfrespect omhoog. Dan hebben we gespaard op onze spaarrekening van zelfrespect. Dat is zinvol sparen. Hoe sterker en stabieler we zijn, des te krachtiger we zijn. Hoe beter we kunnen omgaan met alles wat om ons heen gebeurt. We kunnen goede wensen hebben voor eenieder die door allerlei situaties gaat. Dan sparen we ook op die rekening. Dan kunnen we goed denken, voelen en doen. We blijven handelingen plegen met een zuivere intentie, want elke goede daad levert iets goeds op. Het geheim is dat we het zuiver moeten houden. Als onze intenties zuiver zijn, als de ideeën goed en puur zijn, dan moeten we kunnen zeggen: Ik heb het, ik bied het aan en ik laat het los. Want als we nu verwachtingen hebben dan koppelen we onzuiverheid eraan. Dan gaan we condities erin zetten en dan werkt het niet meer. We gaan sparen op het niveau van onze gedachten, gevoelens en acties. Elke gedachte, gevoel en actie die we kunnen creëren in samenwerking met die hogere ‘Bron’ leidt tot sparen en is het ook een safeloket. Dat wil zeggen dat niemand eraan kan komen.

Als we die shift maken, zullen we merken dat wanneer we op die andere rekening beginnen te sparen dat we dan automatisch overhouden op onze materiële rekening zonder dat we weten waar het vandaan komt. Waar we nodig hebben, zal er automatisch worden aangevuld. Elke keer als we in zoete stilte connectie maken met onze Bron zijn we ook aan het sparen. Want elke keer als we onszelf brengen naar dat hogere niveau sparen we stilletjes. Zo kunnen we zinvol sparen in deze tijd!

   Brahma Kumaris Spirituele Organisatie

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *