Zou iemand dit geloofd hebben als een Hindu dit geschreven had ?

Hoewel ik lang in India  woon , zijn er nog steeds veel zaken , die ik moeilijk kan  begrijpen. Bijvoorbeeld, waarom raken  zoveel  goed opgeleide Indiërs  geïrriteerd  als India als een Hindu land wordt aangeduid? De meerderheid van de Indiërs zijn Hindus. India is bijzonder vanwege zijn oude Hindu-traditie. Westerlingen voelen zich  aangetrokken door India door  het Hinduïsme. Waarom dan  dit verzet van veel Indiërs om  de Hindu-wortels van hun land te erkennen? Waarom hebben sommige mensen zelfs de indruk dat een India welke  deze bron waardeerd , gevaarlijk  zou zijn ? Zouden  ze niet beter weten?

Deze houding is om twee redenen  vreemd. Ten eerste, het probleem van de goed opgeleide Indiërs  lijkt  slechts te maken te hebben  met “Hindu” India, maar niet met “Moslim” of “Christelijke” landen. Duitsland, bijvoorbeeld, is een seculier land, en slechts 59 procent van de bevolking staat  geregistreerd bij de twee grote Christelijke kerken (protestantse en katholieke). Toch is het land  onder “Christelijke landen” gerangschikt en niemand heeft daar bezwaar tegen.Kanselier  Angela Merkel, benadrukte onlangs  de Christelijke wortels van Duitsland  en drong er bij de bevolking op aan  “om terug te gaan naar de Christelijke waarden.” In 2012 steld ze haar reis naar de G-8-top uit om een toespraak te houden  op de radio ivm  Katholiekendag, . “Twee belangrijke politieke partijen dragen het Christelijke  in hun naam, met inbegrip van Angela Merkel’s  Christen-Democratische Unie.

Japa Mala – Buddhist or Hindu prayer beads isolated on white

Duitsers zijn niet gepikeerd als  Duitsland een Christelijk land wordt genoemd, hoewel ik het eigenlijk wel  zou begrijpen als ze het  wel waren. Immers, de geschiedenis van de kerk is ernstig . Het zogenaamde succesverhaal van het christendom hing sterk af van de tirannie. “Bekeren  of sterven” waren de beschikbare opties, niet alleen zo’n vijfhonderd jaar geleden voor  de inheemse bevolking in Amerika, maar ook in Duitsland, 1200 jaar geleden, toen de keizer Karel de Grote  de doodstraf beval  voor de weigering van de doop in zijn nieuw veroverde gebieden. Dit ontlokte  zijn adviseur Alkuin tot het commentaar: “Men kan hen dwingen om te dopen, maar kan men hen hen ook  dwingen om te geloven? ‘

Die tijden,toen  iemands leven in gevaar was voor het hebben van  afwijkende meningen  over het Christendom zijn gelukkig voorbij. Vandaag hebben velen in het Westen  afwijkende meningen en verlaten masaal de kerk . Ze keuren het  minder-dan-heilige gedrag van de kerk ambtenaren af  en ze kunnen ook niet blijven  geloven in  dogma’s, bijvoorbeeld dat “Jezus  de enige weg is ” en dat God  al degenen die dit niet geloven naar de hel stuurt .

De tweede reden waarom ik de weerstand in  India tegen de associatie  met het Hinduïsme niet kan begrijpen is ,dat het Hinduïsme  van een ander niveau  is  dan  de Abrahamitische religies. Zijn geschieden is, in vergelijking tot het Christendom en de Islam, ongetwijfeld de minst gewelddadige zoals het in de oudheid verspreid werd door overtuigende argumenten en niet met geweld. Het is niet een geloofssysteem dat blinde acceptatie van dogma’s predikt en  de opschorting van de intelligentie vraagt. Integendeel, het hinduïsme moedigt het gebruik van de intelligentie tot het uiterste aan . Het is een onderzoek naar de waarheid, gebaseerd op een verfijnd karakter en intellect. Het bestaat uit een enorme hoeveelheid oude literatuur, niet alleen ten aanzien van dharma en filosofie, maar ook met betrekking tot muziek, architectuur, dans, wetenschap, astronomie, economie, politiek, enz. Indien Duitsland of een ander westers land dit soort literaire schat had gehad, zou ze zo trots zijn en  de grootheid ervan bij elke gelegenheid benadrukken . Toen ik de Upanishads ontdekte,  was ik verbijsterd. Hierin  werd uitgedrukt in duidelijke bewoordingen wat ik intuïtief had aangevoeld wat waar was, maar niet zelf duidelijk kon uitspreken. Brahman is niet partijdig. Het is de onzichtbare, ondeelbare essentie in alles. Iedereen krijgt weer een kans om de ultieme waarheid te ontdekken en is vrij om zijn weg terug  te kiezen. Handige tips worden gegeven, maar niet opgelegd.

Toen ik pas in India was  dacht ik dat  elke Indiër zijn tradities kende en waardeerde . Langzaam besefte ik dat het niet zo was . De Britse koloniale meesters waren niet alleen succesvol in het wegleiden  van de Indiase  elite uit hun oude traditie, maar hen ook zover te krijgen het  te verachten. Het hielp veel dat de Brits opgeleide klasse niet langer de oorspronkelijke Sanskriet teksten konden lezen, maar juist geloofden  wat de Britten hen vertelde. Dit gebrek aan kennis en de hersenspoeling door het  Britse onderwijs kan de reden zijn waarom veel zogenaamde “moderne” Indiërs zijn tegen wat  Hindu is . Ze hebben niet de capaciteit om na te denken over  het verschil tussen de westerse religies die blind moeten worden geloofd en eigen richting verbiedt, en hun eigen  meer laagige Hindu Dharma die vrijheid geeft  en  het gebruik van de  intelligentie aanmoedigt .

 

Velen van de Indiase opgeleide klasse beseffen niet dat hun denigrerende houding naar het Hinduïsme  toe aan degenen die dromen   van het opleggen van het Christendom of de Islam aan dit uitgestrekte land  een enorme hulp zijn , want dit creëert een denk vacuüm waardoor  westerse ideeën makkelijker voet aan de grond kunnen krijgen in India. Tegelijkertijd, profiteren  veel westerlingen, met inbegrip van trouwe christenen,  van  de waarde van de Hinduïstische cultuur en de juiste inzichten uit het  enorme Indiase kennissysteem,verwijderen dan  de originele Hindu-bron en presenteren deze inzichten , hetzij als hun eigen of zodat het lijkt alsof deze inzichten in het Westen al lang bekend waren . Als het Westen zich waardevolle en exclusieve Hindu activa toeëigent ,  wordt wat het achterlaat als  minderwaardig beschouwd. Onbewust helpen  deze Indiërs  wat Rajiv Malhotra van Infinity Foundation de vertering noemt  van de van Hindu Dharma beschaving in het  West-universalisme. Dat wat wordt verteerd, de prooi  bijvoorbeeld een hert , in dit geval de Hindu Dharma, verdwijnt , terwijl de aanvaller  (een tijger)  sterker wordt.

Als alleen missionarissen de  Hindu Dharma zouden denigreren , zou het niet zo slecht zijn , omdat ze een duidelijke  agenda zouden hebben  die kritische Indiërs  zouden kunnen  detecteren. Maar helaas, Indiërs met Hinduïstische namen  helpen ze omdat ze ten onrechte geloven dat het hinduïsme  inferieur is aan westerse religies. Ze kleineren alles van het Hinduïsme  in plaats van te streven naar  grondige kennis hierover . In de regel, weten ze weinig over hun traditie, behalve dan wat de Britten hen verteld hebben, dat wil zeggen, dat de belangrijkste kenmerken van het Hinduïsme  het kastensysteem en afgoderij zijn . Ze beseffen niet dat India zou winnen, niet zou  verliezen, als het stevig gestoeld zou zijn  op de diepe en allelsomvattende  Hinduïstische traditie.

 

De Dalai Lama zei enige tijd geleden dat, toen hij nog jong was en woonde in  Lhasa,Tibet , hij diep onder de indruk was  van de rijkdom van het Indiase denken . “India heeft een groot potentieel om de wereld te helpen,” voegde hij toe.

Wanneer zal de verwesterde Indiase elite zich dit realiseren?

Maria Wirth (freelance schrijver die al 33 jaar in India woont)