Zuivering van de geest

De meest afkeurenswaardige persoon is hij/zij die anderen afkeurt…” (Ináyat Khán)

Zuivering van de geest kan op drie manieren gebeuren. De eerste manier is door de geest tot rust te brengen. De tweede manier is door middel van de adem.

De derde manier om de geest te zuiveren is door de juiste houding ten opzichte van het leven. Dit is de morele weg naar zuiverheid.
De vraag is nu: wat is de juiste levenshouding? De juiste houding hangt af van de mate waarin men de eigen tekortkomingen goed praat.

Vaak genoeg staat men klaar om zichzelf schoon te praten van eigen fouten en wil men zijn eigen ongelijk niet erkennen. Maar tegenover anderen neemt men deze houding niet aan. Integendeel spaart men anderen niet als het aankomt op kritiek leveren op hun.

Het is zo makkelijk om zich afkeurend over anderen uit te laten. Het is zo makkelijk een stap verder te gaan en anderen te gaan haten. En wanneer men dit doet, is men zich er niet van bewust dat men iets verkeerds doet… Hoewel het iets is dat zich van binnen ontwikkelt, ziet men het alleen buiten zich; al het slechte dat zich van binnen ophoopt, ziet men in de ander.

Daarom leeft de mens in een illusie; hij is altijd tevreden met zichzelf en geeft altijd anderen de schuld. En het merkwaardige is dat het de meest afkeurenswaardige persoon is die anderen afkeurt. Of anders gezegd: omdat men anderen afkeurt, wordt men zelf zeer afkeurenswaardig…

Bron: Verruiming van het bewustzijn (Ináyat Khán)