Zware rokers sterven 13 jaar eerder

23 procent van de mensen die meer dan twintig sigaretten per dag rookt sterft voor zijn 65ste, zo blijkt uit onderzoek van het CBS.

Stoppen met roken loont, op alle leeftijden, blijkt uit het onderzoek.

Matige rokers (minder dan twintig sigaretten per dag) sterven gemiddeld negen jaar eerder, lichte rokers (niet dagelijks roken) vijf jaren. Wel loont stoppen met roken, op iedere leeftijd: mensen die voor hun 35ste verjaardag stoppen, leven even lang als mensen die helemaal niet gerookt hebben. Van rokers die rond hun 50ste stoppen met roken halveert het risico om eerder dood te gaan.

Roken kost de Nederlandse samenleving gemiddeld 2.000 euro per inwoner per jaar.
Maar als iedereen stopt, stijgen de zorgkosten.

Het onderzoek is gebaseerd op gegevens van bijna 40 duizend respondenten uit de Gezondheidsenquête van 2001 tot 2006. Onderzocht werd of en wanneer mensen die meededen aan die enquête, overleden.

Ook de oorzaak van overlijden werd onderzocht. Nummer één doodsoorzaak bij rokers is kanker – met name longkanker – maar ook veel rokers stierven aan hart- en vaatziekten en ademhalingsziekten.

Kosten

In harde euro’s wegen de kosten en de baten van roken tegen elkaar op. Roken kost de Nederlandse samenleving ieder jaar gemiddeld 24 miljard euro, maar levert ongeveer hetzelfde op. Maar rokers leven korter en boeten aanzienlijk in aan kwaliteit van leven. Als die maatschappelijke kosten worden omgerekend en meegeteld, dan kost roken de samenleving in totaal 57 miljard euro per jaar: 33 miljard meer dan de belastingopbrengsten.

Bron: nrc.nl